• Giới thiệu
 • Thủ tục hành chính
 • Nộp hồ sơ trực tuyến
 • Tra cứu hồ sơ
 • Phản ánh - Kiến nghị
 • Đánh giá
 • Thống kê
 • CÔNG DÂN/DOANH NGHIỆP ĐĂNG NHẬP

  Chú ý:
  Công dân muốn đăng nhập lại bằng một tài khoản cổng DVCQG khác thì tiến hành.
  - Xóa cache trình duyệt.
  - Reload (F5) lại trang hiện tại.
  Sau đó tiến hành đăng nhập bằng cổng DVCQG như bình thường.

  Đã kết nối EMC