Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 22 Luật Căn cước công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân trả phí dịch vụ chuyển phát.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 và Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân quy định Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:
- Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;
- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;
- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;
- Xác định lại giới tính, quê quán;
- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;
- Khi công dân có yêu cầu.
Điểm a, mục 2 phần II Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/01/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định các trường hợp phải đổi CMND như sau:
- Quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp;- CMND rách, nát, không rõ ảnh hoặc một trong các thông tin đã ghi trên CMND;
- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
- Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển nơi thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND;
- Thay đổi đặc điểm nhận dạng là những trường hợp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.
Khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước công dân quy định: Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:
- Bị mất thẻ Căn cước công dân;
- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.
Điều 7 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/01/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định:
- Công dân được sử dụng Chứng minh nhân dân của mình làm chứng nhận nhân thân và phải mang theo khi đi lại, giao dịch; xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát. Số Chứng minh nhân dân được dùng để ghi vào một số loại giấy tờ khác của công dân.
- Nghiêm cấm việc làm giả, tẩy xóa, sửa chữa, cho thuê, cho mượn, thế chấp... Chứng minh nhân dân.
Giám đốc Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại CMND tại địa phương mình.
Có 03 loại tem kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy là tem A, tem B, tem C.
+ Tem mẫu A được dán trên các phương tiện: các loại xe chữa cháy thông thường, xe chữa cháy đặc biệt, các loại xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy; máy bay, tàu, xuồng chữa cháy; các loại máy bơm chữa cháy; các loại trung tâm báo cháy, tủ điều khiển hệ thống chữa cháy.
+ Tem mẫu B được dán trên các phương tiện: thang chữa cháy; bình chữa cháy các loại; mặt nạ phòng độc lọc độc, mặt nạ phòng độc cách ly; các loại cửa ngăn cháy.
+ Tem mẫu C được dán trên các loại phương tiện: đầu báo cháy, nút ấn, chuông báo cháy, đèn báo cháy; đầu phun của các hệ thống chữa cháy; trụ nước, cột lấy nước chữa cháy; lăng chữa cháy; đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố; các loại van ngăn lửa; quần áo, mũ, ủng chữa cháy; vòi đẩy chữa cháy; van báo động; van giám sát; công tắc áp lực; công tắc dòng chảy.
Theo quy định khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: kết quả giải quyết thủ tục hành chính là các quyết định hành chính, giấy chứng nhận, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ và các hình thức khác mà theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền phải cấp cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết thủ tục hành chính.
Theo quy định Điều 5 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: có 03 hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm:
1. Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
3. Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Theo quy định tại khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Dịch vục công trực tuyến có 4 mức độ: mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4.