LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Công an huyện

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
 • - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp trước đó nộp hồ sơ về Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp huyện.
  - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thành phần thì tiếp nhận giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ và gửi thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
  - Bước 3: Căn cứ theo thời gian hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ gửi kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp huyện.

  Trực tiếp
 • 04 Ngày làm việc Nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện ;
 • Trực tuyến
 • 04 Ngày làm việc Nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến qua Cổng dịch vụ công (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).
 • Dịch vụ bưu chính
 • 04 Ngày làm việc Nộp hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính;

Không

Không

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp trước đó (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tài liệu quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP hoặc tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 56/2023/NĐ-CP) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền; Mẫu số 03-KDDK-ND56.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Tùy theo từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định lần lượt tại các Điều 7, 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

 • Nghị định 96/2016/NĐ-CP Số: 96/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 218/2016/TT-BTC Số: 218/2016/TT-BTC

 • Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an Số: 43/2017/TT-BCA

 • Thông tư 42/2017/TT-BCA Số: 42/2017/TT-BCA

 • Thông tư 15/2022/TT-BCA Số: 15/2022/TT-BCA

 • Nghị định 56/2023/NĐ-CP Số: 56/2023/NĐ-CP

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự