LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên hiện tại Công an cấp Tỉnh

2.001262
Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Phòng Cảnh sát giao thông

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình
  • Trực tiếp

  • Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  • Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

  • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

    Trực tiếp
  • 2 Ngày làm việc trực tiếp tại cơ quan Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Theo quy định của Bộ Tài chính

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên, trong đó nêu rõ lý do cấp và các thông tin khác như: loại xe, biển số, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa chỉ …;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Bản sao đăng ký xe ô tô hoặc mô tô (xuất trình bản chính để đối chiếu). Trường hợp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên bị hư hỏng, nhàu nát hoặc bị mất, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên phải có văn bản đề nghị cấp lại và nêu rõ lý do.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

Chỉ cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

  • Nghị định 109/2009/NĐ-CP Số: 109/2009/NĐ-CP

  • Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT Số: 04/2012/TTLT-BCA-BCT

  • Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên