LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Đăng ký xe tạm thời (thực hiện tại cấp huyện)

Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

Công an huyện

 

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

 

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến

 

 

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
  Bước 2: Nộp hồ sơ
  Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01B/58) ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện) và gửi các tài liệu đính kèm (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời) đối với xe nhập khẩu hoặc xe sản xuất lắp ráp trong nước lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác, xe di chuyển đi địa phương khác, xe tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
  Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Chủ xe nộp giấy tờ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 58/2020/TT-BCA (không phải mang xe đến để kiểm tra).
  Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời
  Bước 4: Sau khi nhận kết quả nộp lệ phí đăng ký tạm thời của chủ xe, cán bộ đăng ký xe trình lãnh đạo duyệt hồ sơ đăng ký xe tạm thời; lãnh đạo duyệt, ký số Giấy khai đăng ký xe tạm thời điện tử; thông báo cho chủ xe in Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời điện tử từ cổng dịch vụ công hoặc địa chỉ thư điện tử của chủ xe.

 

 

  Trực tiếp
 • Cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe.
  Cấp ngay giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ;

  - Thời hạn giải quyết: Cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ;
 • Trực tuyến
 • Cấp ngay giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ + Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

 

Công an huyện

 

 

Thu theo quy định của Bộ Tài chính

 

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ xe theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA) Mẫu số 1 Giay khai đăng ký xe.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

 

Không

 

 

 • Luật 23/2008/QH12 - Giao thông đường bộ Số: 23/2008/QH12

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Số: Thông tư số 229/2016/TT-BTC

 • Thông tư 58/2020/TT-BCA Số: 58/2020/TT-BCA

 • Thông tư 15/2022/TT-BCA Số: 15/2022/TT-BCA

 

File mẫu:

 

 • Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời
 • Biển số xe tạm thời