LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

1.004045
Tổ chức cán bộ
Công an Tỉnh
Dịch vụ công trực tuyến một phần
 • Trực tiếp
 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân theo quy định.

 • Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Công an quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.
  + Công an cấp quận, huyện thẩm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự thi; tổng hợp danh sách báo cáo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  + Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ cho người đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, lập hồ sơ giao nộp cho các trường Công an nhân dân. Các trường hợp không đạt sơ tuyển, phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho Công an cấp huyện trả lại lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí xét tuyển vào Trung học Công an nhân dân.
  + Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận phiếu báo dự thi của các trường Công an nhân dân và chuyển cho Công an cấp huyện để gửi cho thí sinh tham dự kỳ thi theo đúng quy định.

 • Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển của các trường Công an nhân dân và chuyển cho Công an cấp huyện. Công an cấp huyện gửi phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh dự thi vào các trường Công an nhân dân.
  Đối với các trường hợp trúng tuyển, Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định và hoàn thành hồ sơ nhập học, chuyển phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thủ tục nhập học các trường Công an nhân dân cho thí sinh trúng tuyển.

  Trực tiếp
 • Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm. theo thời hạn chung về tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường Công an nhân dân hàng năm.

Không

Không

2. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy chuyển lương, quân trang; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định cử cán bộ đi học của Thủ trưởng, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặc giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy báo nhập học của trường; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); Bản chính: 0
Bản sao: 1
Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Bản chính: 0
Bản sao: 1

1. Đối với học viên tuyển mới:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu báo điểm thi (trừ vào trường Văn hóa); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy báo nhập học của trường. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặc giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an); 31-Mẫu số 1a-BCA(X13)-2014.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Công an); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy khai sinh; Bản chính: 0
Bản sao: 1
Hộ khẩu thường trú; Bản chính: 0
Bản sao: 1
Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp (đối với học sinh nhập học các trường Văn hóa Công an nhân dân có học bạ và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; Bản chính: 0
Bản sao: 1
Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe… theo đúng quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BCA, ngày 17/10/2011 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.
Không có thông tin

File mẫu:

 • Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an); Tải về

 • Giấy báo nhập học vào các trường Công an nhân dân (nếu trúng tuyển).