LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy

Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ về Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

 • Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu).
  + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản;
  + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

 • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công
 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

 

Không

 

 

 

 

Không

 

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC30 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) Văn bản đề nghị (mẫu số PC30).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy   Bản chính: 0
Bản sao: 1
02 ảnh màu, cỡ 3x4 cm của cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy   Bản chính: 2
Bản sao: 0

Phải có tài liệu chứng minh đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trước đó

 • Luật 27/2001/QH10 - Phòng cháy và chữa cháy Số: 27/2001/QH10

 • Luật 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Số: 40/2013/QH13

 • Thông tư 149 /2020/TT-BCA Số: 149 /2020/TT-BCA

 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP Số: 136/2020/NĐ-CP

 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy