LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy
Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
 • Trực tiếp
 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: Ø Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Ø Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

 • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả

  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

Không

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
01 ảnh màu cỡ 3x4cm Bản chính: 2
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp lại (mẫu số PC23), kèm theo tài liệu chứng minh đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trước đó. 86-Mẫu số PC23-Đơn đề nghị (chứng chỉ hành nghề tư vấn).doc
Bản chính: 2
Bản sao: 0
Phải có tài liệu chứng minh đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trước đó
 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Số: 66/2014/TT-BCA

 • Luật 27/2001/QH10 - Phòng cháy và chữa cháy Số: 27/2001/QH10

 • Luật 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Số: 40/2013/QH13

 • Thông tư 66/2014/TT-BCA - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Số: 66/2014/TT-BCA

 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy