LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy
Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
 • - Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ về Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. - Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu). + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản; + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản. - Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 07 Ngày làm việc

  - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công (nếu có); Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 07 Ngày làm việc

  - Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

Không

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu PC30); PC30-chungchihanhnghe.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy (Mẫu PC31); PC31-kekhaikinhnghiem.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu). Bản chính: 0
Bản sao: 1
- 02 ảnh màu, cỡ 3x4 cm của cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy. Bản chính: 2
Bản sao: 0
Cá nhân phải có văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy.
 • Luật 27/2001/QH10 - Phòng cháy và chữa cháy Số: 27/2001/QH10

 • Luật 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Số: 40/2013/QH13

 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP Số: 136/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 149 /2020/TT-BCA Số: 149 /2020/TT-BCA

File mẫu:

 • Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC31 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) Tải về
 • Văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC30 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) Tải về

 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC32 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
 • Trường hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.