LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản

Quản lý xuất nhập cảnh

Cục quản lý xuất nhập cảnh

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ * Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trực tiếp nộp hoặc gửi hồ sơ đến một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: + Số 44-46 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; + Số 333-335-337 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. * Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: - Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức nộp văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử tại một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. - Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì tiếp nhận, in giấy biên nhận trao cho người nộp. + Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ). * Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện: - Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh được phân công xử lý hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền: + Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung. + Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì xem xét, có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

 • Bước 3: Nhận kết quả + Cơ quan, tổ chức trực tiếp nhận công văn trả lời tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhận qua đường bưu điện. + Thời gian nhận kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

  Trực tiếp
 • Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức.

  Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

 • Dịch vụ bưu chính
 • Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức.

  Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện.

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Không

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20). Mau NA20-BCA.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Cơ quan, tổ chức đã được cấp tài khoản điện tử.

 • Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: 47/2014/QH13

 • Luật 51/2019/QH14 Số: 51/2019/QH14

 • Thông tư 57/2020/TT-BCA Số: 57/2020/TT-BCA

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20). Tải về

 • Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10).