LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

1.000773
Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
 • Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trung ương có nhu cầu cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

 • Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến cho người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến ghi rõ thủ tục, nội dung cần bổ sung, kê khai. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến nêu rõ lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ đến nhận Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ hoặc nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính.

  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc.
 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc.
 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc.

Không

10.000 đ/ công cụ hỗ trợ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, doanh nghiệp Bản chính: 1
Bản sao: 0
bản sao Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ Bản chính: 0
Bản sao: 1
giấy giới thiệu Bản chính: 1
Bản sao: 0
bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Việc xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại khoản3 Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017), cụ thể:
“3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy định sau đây:
a) Tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợthì được xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ;
b) Công cụ hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chủng loại,nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng trên từng công cụ hỗ trợ.”
 • Luật 14/2017/QH14 Số: 14/2017/QH14

 • Thông tư 16/2018/TT-BCA Số: 16/2018/TT-BCA

 • Thông tư 17/2018/TT-BCA Số: 17/2018/TT-BCA

 • Nghị định 79/2018/NĐ-CP Số: 79/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 45/2020/NĐ-CP Số: 45/2020/NĐ-CP

File mẫu:

 • Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ