LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Đăng ký tài khoản điện tử

Quản lý xuất nhập cảnh

Cục quản lý xuất nhập cảnh

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ * Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trực tiếp nộp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: + Số 44-46 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. + Số 333-335-337 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. * Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: - Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức nộp văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử tại một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. - Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Nếu nội dung văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì tiếp nhận, in giấy biên nhận trao cho người nộp. + Nếu nội dung văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ). * Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện: Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh được phân công xử lý hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền: + Nếu nội dung văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung. + Nếu nội dung văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì xem xét, giải quyết cấp tài khoản điện tử. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

 • + Cơ quan, tổ chức trực tiếp nhận công văn trả lời tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. + Thời gian nhận kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

  Trực tiếp
 • 03 Ngày làm việc

  Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận văn bản trả lời tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc gửi hồ sơ và nhận văn bản trả lời qua đường bưu điện.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 03 Ngày làm việc

  Đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện (người đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của bưu điện và trả phí dịch vụ chuyển phát).

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Không

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19). Mau NA19-BCA.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử, cơ quan, tổ chức phải gửi văn bản thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, kèm theo Hồ sơ gồm: Bản sao chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức; văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức.

 • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: Luật 47/2014/QH13

 • Luật 51/2019/QH14 Số: 51/2019/QH14

 • Thông tư 57/2020/TT-BCA Số: 57/2020/TT-BCA

 • Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8).
 • Công văn thông báo từ chối cấp tài khoản điện tử (NB9).