LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Quản lý xuất nhập cảnh
Công an Tỉnh
 • Trực tuyến
 • Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú và thực hiện như sau: - Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu). - Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

 • Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

 • Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

  Trực tuyến
 • 24 giờ/07 ngày

  Thực hiện qua mạng Trang thông tin điện tử (24/7)

Không

Không

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử; gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ. Bản chính: 0
Bản sao: 0
Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
 • Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: 47/2014/QH13

 • Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: Thông tư

 • Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử