LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

1.001437
Quản lý xuất nhập cảnh

 

Công an Tỉnh

 

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

 

 • Trực tuyến

 

 

 • Bước 1: Người khai báo tạm trú đăng ký tài khoản khai báo tạm trú tại Trang thông tin điện tử về khai báo tạm trú của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây gọi là Trang thông tin điện tử) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 • Bước 2: Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

 • Bước 3: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 • Bước 4: Kiểm tra thông tin đã khai báo tạm trú trên hệ thống và hoàn thành việc khai báo tạm trú.

 

 

  Trực tuyến
 • 24 giờ/07 ngày Trực tuyến qua Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

 

Không

 

 

Không

 

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
thực hiện khai báo theo các trường thông tin trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

 

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

 

 

 • Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: 47/2014/QH13

 • Luật 51/2019/QH14 Số: 51/2019/QH14

 • Thông tư 53/2016/TT-BCA Số: 53/2016/TT-BCA

 

 

 • Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử