LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài (For outside Vietnam Foreigners personally applying for E-visa)

Quản lý xuất nhập cảnh

Cục quản lý xuất nhập cảnh

 • Trực tuyến
 • Bước 1: Người nước ngoài truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử thuộc Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh (có tên miền tiếng Việt là “https://www.xuatnhapcanh.gov.vn”, tiếng Anh là “https://www.immigration.gov.vn”) để nhập thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh mặt chân dung và trang nhân thân hộ chiếu. Sau khi thực hiện bước này, người nước ngoài sẽ được hệ thống cấp mã hồ sơ điện tử.

 • Bước 2: Nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử sau khi nhận mã hồ sơ điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

 • Bước 3: Nhận kết quả Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra và in kết quả cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử. Thời gian thực hiện: 24 giờ/07 ngày.

 • Trực tuyến
 • 3 Ngày làm việc

  không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Không

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a) được đăng tải trên Trang thông tin cấp thị thực điện tử. Mau NA1a-BCA.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ảnh mặt chân dung 4 cm x 6cm; ảnh trang nhân thân hộ chiếu được tải lên Trang thông tin cấp thị thực điện tử theo quy định   Bản chính: 1
Bản sao: 0

+ Người nước ngoài có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. + Người nước ngoài là công dân các nước thuộc danh sách được cấp thị thực điện tử theo Nghị quyết của Chính phủ.

 • Luật 47/2014/QH13 Số: Luật 47/2014/QH13

 • Thông tư 219/2016/TT-BTC Số: Thông tư 219/2016/TT-BTC

 • Luật 51/2019/QH14 Số: 51/2019/QH14

 • Nghị định 45/2020/NĐ-CP Số: 45/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 57/2020/TT-BCA Số: 57/2020/TT-BCA

 • Thị thực điện tử