LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Thông báo lưu trú

Đăng ký, Quản lý cư trú

Công an Xã

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • - Bước 1: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú.
    - Bước 2: Cán bộ công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú.

  • Tiếp nhận ngay khi công dân thông báo lưu trú.

Không

Không

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

  • Luật 68/2020/QH14

  • Thông tư 55/2021/TT-BCA

  • Thông tư 57/2021/TT-BCA

  • Cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú