LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Cấp giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

3.000169
Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính
  • - Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa nộp hồ sơ về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
    - Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị. Nếu văn bản đề nghị hợp lệ, đầy đủ nội dung thì tiếp nhận và giao giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho người được tổ chức, doanh nghiệp giao liên hệ thực hiện thủ tục hành chính. Trường hợp văn bản đề nghị chưa đầy đủ nội dung thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện theo quy định. Trường hợp văn bản đề nghị không đủ điều kiện thì không tiếp nhận văn bản đề nghị và trả lời bằng văn bản lý do không tiếp nhận.
    - Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa nhận kết quả Giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đường bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

    Trực tiếp
  • 05 Ngày làm việc Nộp hồ sơ, trả kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
  • Trực tuyến
  • 05 Ngày làm việc Nộp hồ sơ, nhận kết quả qua Cổng dịch vụ công (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).
  • Dịch vụ bưu chính
  • 05 Ngày làm việc Nộp hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Không
Không
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; mã số doanh nghiệp; số, ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; chủng loại, số lượng pháo hoa, thuốc pháo hoa; phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát; cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 56/2023/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ. Phụ lục VI - NĐ56.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020, cụ thể:
a) Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa thì được nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa;
b) Pháo hoa nhập khẩu phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng trên từng loại pháo hoa.
  • Nghị định 137/2020/NĐ-CP Số: 137/2020/NĐ-CP

  • Thông tư 23/2019/TT-BTC Số: 23/2019/TT-BTC

  • Thông tư 218/2016/TT-BTC Số: 218/2016/TT-BTC

  • Nghị định 56/2023/NĐ-CP Số: 56/2023/NĐ-CP

File mẫu:

  • Danh sách đề nghị được xuất khẩu, nhập khẩu PL2 Tải về

  • Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa