LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt

C08_XPHCDS
Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Phòng Cảnh sát đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Trực tiếp tại Cổng Dịch vụ công

Thời gian: Bất kỳ.

 

Bước 1: Vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia => Vào phần tra cứu vào phần thanh toán trực tuyến   => Nộp phạt vi phạm hành chính  => Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông đường sắt.

Bước 2: Nhập số liệu:

- Tra cứu theo Quyết định

+ Nhập số quyết định;

+ Nhập mã bảo mật;

- Tra cứu theo biên bản

+ Nhập số biên bản;

+ Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên Tổ chức vi phạm;

+ Tên đơn vị lập biên bản xử phạt (chọn theo Tên tỉnh/thành phố; đơn vị lập biên bản xử phạt; ngày vi phạm)

+ Nhập mã bảo mật.

Bước 3: Tích vào phần "Tra cứu".

  • Số Quyết định xử phạt
  • Ngày ra quyết định xử phạt
  • Hành vi vi phạm
  • Số tiền phạt.

Bước 4: Thanh toán và nhận kết quả tại nhà hoặc thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt

Bước 5: Nhận giấy tờ tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt.

 

Trả lại ngay giấy tờ bị tạm giữ cho người vi phạm (trừ trường trường hợp có hình thức xử phạt bổ sung thì chấp hành theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

 

Không

Thu theo quy định của Bộ Tài chính

Biên bản vi phạm hành chính hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Không

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung).

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Thông tư số 32/2018/TT-BCA ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông.