LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã)

1.010102
Cấp, Quản lý thẻ căn cước công dân

Công an Xã

Dịch vụ công trực tuyến một phần

  • Trực tiếp

  • Bước 1: Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo. Bước 2: Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú kiểm tra thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, in Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

    Trực tiếp

  • Trực tiếp tại Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú.

Không

Không

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân hoặc người đại diện hợp pháp.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Không.

  • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

  • Nghị định 37/2021/NĐ-CP Số: 37/2021/NĐ-CP

  • Thông tư 59/2021/TT-BCA Số: 59/2021/TT-BCA