LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)

Cấp, Quản lý thẻ căn cước công dân

Công an huyện

Dịch vụ công trực tuyến một phần

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến

 • Bước 1: Cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện (nếu đã triển khai). Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả. - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do. Bước 4: Cơ quan, tổ chức nhận văn bản trả lời tại Công an huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Bộ phận Một cửa cấp huyện (nếu đã triển khai) hoặc qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu (nếu có).

  Trực tiếp
 • 03 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện (nếu đã triển khai). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

 • Trực tuyến
 • 03 Ngày làm việc

  Thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).

qưeqeweqw

Không

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đó nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin, thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Không.

 • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

 • Nghị định 37/2021/NĐ-CP Số: 37/2021/NĐ-CP

 • Nghị định 137/2015/NĐ-CP Số: 137/2015/NĐ-CP

 • Văn bản thông báo kết quả khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Cung cấp quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
 • Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do