LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Trình báo mất giấy thông hành (thực hiện tại cấp tỉnh)

1.010049
Quản lý xuất nhập cảnh

 

Công an tỉnh

 

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

 

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

 

 

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ
  - Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia hoặc giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào ở trong nước thực hiện việc trình báo mất giấy thông hành vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh đã cấp giấy thông hành đó hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).
  - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
  + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận;
  + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

 

 

  Trực tiếp
 • 01 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh.
  01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, giấy thông hành sẽ bị hủy giá trị sử dụng.
 • Trực tuyến
 • 01 Ngày làm việc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
  01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, giấy thông hành sẽ bị hủy giá trị sử dụng.
 • Dịch vụ bưu chính
 • 01 Ngày làm việc nộp hồ sơ hoàn toàn qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp bổ sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo thông báo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).
  01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, giấy thông hành sẽ bị hủy giá trị sử dụng.

 

 

Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an cấp tỉnh

 

 

Không

 

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ 01 đơn trình báo mất giấy thông hành (mẫu M02), trường hợp gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính thì phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi đang cư trú; Mẫu M02 trình báo mất giấy thông hành - BCA.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp trình báo mất giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì thành phần hồ sơ phải được chứng thực điện tử theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa được chứng thực điện tử thì gửi hồ sơ về cơ quan tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

 

Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành phải thực hiện thủ tục trình báo cho cơ quan đã cấp giấy thông hành đó.

 

 

 • Nghị định 76/2020/NĐ-CP Số: 76/2020/NĐ-CP

 • Luật 49/2019/QH14 Số: 49/2019/QH14

 

File mẫu:

 • 01 đơn trình báo mất giấy thông hành (mẫu M02); Tải về

 

 • Thông báo Giấy thông hành bị hủy giá trị sử dụng