LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

Thủ tục test kinh doanh có điều kiện cấp xã

TEST_C06_CX
Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thủ tục test kinh doanh có điều kiện cấp xã

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tục test kinh doanh có điều kiện cấp xã

12

Thủ tục test kinh doanh có điều kiện cấp xã

Không

Thủ tục test kinh doanh có điều kiện cấp xã

Không

Thủ tục test kinh doanh có điều kiện cấp xã

File mẫu:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) Tải về