LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Chọn đối tượng thực hiện

Chọn cơ quan thực hiện

[Xuất nhập cảnh] Một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

15/08/2023

Ngày 15/8/2023, Bộ Công an ban hành Quyết định số 5568/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, có 29 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an từ cấp Trung ương đến cấp xã.

* Thủ tục hành chính cấp Trung ương được sửa đổi, bổ sung, gồm 14 thủ tục:

1. Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước.

2. Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.

3. Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

4. Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

5. Đăng ký tài khoản điện tử.

6. Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài.

7. Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức.

8. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.

9. Kiểm tra, xét duyệt nhân sự cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

10. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

11. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực.

12. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

13. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

14. Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

* Thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung, gồm 13 thủ tục:

1. Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước.

2. Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.

3. Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

4. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.

5. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

6. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực.

7. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

8. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

9. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

10. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

11. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh.

12. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

13. Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

Cùng với đó, Quyết định này cũng sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính cấp huyện và 01 thủ tục hành chính cấp xã là: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

Cũng theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính ở cấp Trung ương và cấp tỉnh bị bãi bỏ là: Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước (không tách riêng thành một thủ tục hành chính riêng, thành một trường hợp trong thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông).

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được hướng dẫn chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. 

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an