LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

02/11/2020

Ảnh minh họa

Theo đó, 78 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực này sẽ được thực hiện ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã với một số nội dung quan trọng, như sau:

- Cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào và ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Cấp, cấp đổi, cấp lại các loại Giấy phép sử dụng, vận chuyển, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa đối với vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ quân dụng và công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

Đồng thời, bãi bỏ 37 thủ tục hành chính ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã; sửa đổi, bổ sung và thay thế 01 thủ tục hành chính về Cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa vào Việt Nam. 

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được hướng dẫn rất chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Các thủ hành chính mới ban hành nêu trên được đăng tải tại chuyên mục Dịch vụ hành chính công trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an./.

Minh Ngân