LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

02/11/2020

Theo đó, 21 thủ tục hành chính mới sẽ được thực hiện ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện với 7 nội dung cụ thể như sau:
1. Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
2. Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3. Đổi thẻ Căn cước Công dân
4. Cấp lại thẻ Căn cước Công dân
5. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
6. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
7. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được hướng dẫn rất chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.
Những thủ hành chính mới ban hành nêu trên được đăng tải tại chuyên mục Bộ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Mời bạn đọc truy cập để xem nội dung chi tiết./.

Minh Minh