LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Chọn mức độ dịch vụ công

Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

02/11/2020

Theo đó, Bộ Công an ban hành thêm 2 thủ tục hành chính mới là: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú; đồng thời, hủy bỏ, bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh gồm: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp xã.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được hướng dẫn rất chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện; Cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017. Những thủ hành chính mới ban hành nêu trên được đăng tải tại chuyên mục Bộ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Mời bạn đọc truy cập để xem nội dung chi tiết./.

Minh Long