LĨNH VỰC TTHC

Nhập từ khóa tìm kiếm

Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp Trung ương)

Phòng cháy chữa cháy

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 • Trực tiếp
 • - Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. - Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu). + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản; + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản. - Bước 3: Cá nhân, tổ chức tham gia lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. - Bước 4: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của đối tượng tham gia huấn luyện. - Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho các cá nhân hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ.

Không

Không

- Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Văn bản đề nghị;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Danh sách trích ngang lý lịch;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên của người đăng ký dự lớp huấn luyện.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ); Mau01-huanluyenCN,CH.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Sơ yếu lý lịch;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Phải hoàn thảnh chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên.

 • Luật 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Số: 40/2013/QH13

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy Số: Luật 27/2001/QH10

 • Nghị định 83/2017/NĐ-CP Số: 83/2017/NĐ-CP

 • Thông tư 08/2018/TT-BCA Số: 08/2018/TT-BCA

 • Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP).
 • Trường hợp không cấp Chứng nhận có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.